Našem milom sinu, bratu, unuku i Caru Dušanu za Srećan 11. Rodjendan. Ovo je album 2 od 2 sa slikama nastavka proslave Carevog rodjendana, održane 21/11/2009 sa društvom i našom porodicom u kuglani u Glenu. Mili naš Dušane, SREĆAN TI 11. RODJENDAN i CEO ŽIVOT SREĆO NAŠA. Melburn, 15-28/11/2009.

(C) Dr Vladimir D Ivanović, 11/2009// Web Gallery VIDIM kreirana sa Adobe Lightroom 2.3

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Vladimir D Ivanovic