Dushan and friends from Mulgrave Cricket Club (MCC) played on 06/02/2010 their 3rd cricket game in 2010. / / Naš Dušan je imao svoj 3. kriket meč u 2010. godini. sa društvom iz MCC tima. Atmosfera, sportski i umetnički detalji zabeleženi su u ovom albumu iz Naših Godina.

(C) Dr Vladimir D Ivanović, 02/2010 --- Fotografije snimane Nikonom D300, organizovane i obradjene sa Adobe Photoshop CS4 i Bridge CS4, a slajdovi i albumi za Web Gallery VIDIM kreirani sa Adobe Lightroom.

Vladimir D Ivanovic