Dushan's 2nd cricket game this season - played on 24/10/2009 / Naš sin, brat i unuk Dušan je imao svoj 2. kriket meč u ovoj sezoni sa društvom iz novog tima. Atmosfera, sportski i umetnički detalji zabeleženi su u ovom albumu iz Naših Godina. Melburn, 24/10/2009

(C) Dr Vladimir D Ivanović, 10/2009// Web Gallery VIDIM kreirana sa Adobe Lightroom 2.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vladimir D Ivanovic