Dushan and friends from Mulgrave Cricket Club (MCC) played on 19/12/2009 their 10th cricket game this season. / / Naš Dušan je imao svoj 10. kriket meč u ovoj sezoni sa društvom iz novog tima. Atmosfera, sportski i umetnički detalji zabeleženi su u ovom albumu iz Naših Godina.

(C) Dr Vladimir D Ivanović, 12/2009 Web Gallery VIDIM kreirana sa Adobe Lightroom 2.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vladimir D Ivanovic