Našem milom sinu, bratu, unuku i Caru Dušanu za Srećan 11. Rodjendan. Ovo su neke od uspomena iz 2003. kada je naš Car slavio svoj 5. rodjendan dva puta i dobio još jednog deku - Profesora Hadsona. Melburn, 17-28/11/2009.

(C) Dr Vladimir D Ivanović, 10/2009// Web Gallery VIDIM kreirana sa Adobe Lightroom 2.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vladimir D Ivanovic