Monash University, Department of Electrical and Computer Systems Engineering, Early Career Alumni of the Year 2009 --- Milosh Ivanovich / Naš sin Miloš je dobio još jednu nagradu na svom Univerzitetu Monash . Ovo su naše porodične slike sa proslave sa Milošem i njegovim kolegama i profesorima -- 06/10/2009

(C) Dr Vladimir D Ivanović, 10/2009// Web Gallery VIDIM kreirana sa Adobe Lightroom 2.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vladimir D Ivanovic