Ovo je album sa divnim slikama naše kćerkice, unukice i princeze Ive, koji je njen 'Deki' Vlade napravio jednog lepog leta 2010. za nju, sve nas i Naše Godine.

(C) Dr Vladimir D Ivanović, 02/2010 --- Fotografije snimane Nikonom D300, organizovane i obradjene sa Adobe Photoshop CS4 i Bridge CS4, a slajdovi i albumi za Web Gallery VIDIM kreirani sa Adobe Lightroom.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vladimir D Ivanovic