Australia Day in City of Monash, Civic Centre, Glen Waverley - Australia Day Flag Raising Ceremony - Australia Day Ambassador, Dr Milosh Ivanovich shares his thoughts about being an Australian // Kao i svake godine na Dan Australije 26. januara, i ove godine je naš sin Miloš održao govor u funkciji Ambasadora Dana Australije. Ove godine je ceremonija održana u našem Glen Waverley, gde smo živeli 20 godina i gde je Miloš odrastao i završio sve svoje škole.

(C) Dr Vladimir D Ivanović, 01/2010 --- Fotografije snimane Nikonom D300, organizovane i obradjene sa Adobe Photoshop CS4 i Bridge CS4, a slajdovi i albumi za Web Gallery VIDIM kreirani sa Adobe Lightroom.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vladimir D Ivanovic