Voljena Nana i Prija Bina je sa nama --- Ovo je prvi album - kolaz uspomena za mile i drage i novih slika sa Nana Binom

(C) Dr Vladimir D Ivanovic, 06/2009 // Web Gallery VIDIM kreirana sa Adobe Lightroom 2.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vladimir D Ivanovic