Ovo je album slika sa proslave Nana Bininog rodjendana - koje smo spremili za Kristinu i mile i drage u Kš i BG --- Melburn 09/08/2009

(C) Dr Vladimir D Ivanovic, 08/2009// Web Gallery VIDIM kreirana sa Adobe Lightroom 2.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vladimir D Ivanovic