Voljena Nana i Prija Bina je sa nama --- Ovo je album slika naše dece koje smo spremili za Kristinu i mile i drage u Kš I BG --- Melburn08/08/2009

(C) Dr Vladimir D Ivanovic, 08/2009// Web Gallery VIDIM kreirana sa Adobe Lightroom 2.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vladimir D Ivanovic