C O S L A D A S T A Z A© 

Vlade%20%20PhotoArtGalVIDIM%20Naslov%20Kugla%20h8
 


 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ovo je naš Sjaj Leta u Travi za sve drugove i drugarice iz godina kada je nebo nad zemljom Južnih Slovena bilo plavo i slobodno,

                 kada smo živeli za večeri kod Zvuka, Pelivana, na Bagdali, Slobodištu i Sportskom Centru i imali najlepša leta u Šušnju i Sutomoru.

 

                Drugovi naši iz divnih dana detinjstva i mladosti, ovo  Vam je poklon od Vlade koji je imao čast i sreċu da raste sa Vama i Slavicom. 

                   Za Bucka, Nenu i sve naše drugove i mile i drage koji fizički nisu sa nama, ovde je link Oliverove pesme Trag u Beskraju (Sve bih dao da si tu...),

                   pa probajte da je pozovete i da ta pesma ide u pozadini dok Vi plovite našim Julskim prostranstvima bez kraja i zaborava.    I evo jos jednog linka.

 

 

 

T R A G  U  B E S K R A J U      

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S J A J  U  T R A V I

                                                                                       

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                    ----------------------------------------------------

        

 

V O Z  ZA  M O R E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                       

 

 

 

 

 

 

 


                                          ----------------------------------------

 

 

 

J U L I 1 9 6 5           Š U Š A N J   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


J U N I  2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                         -------------------------------------------------  

   

 

 

S U T O M O R E     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T U N E L

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


           

 

 

 

 

Medou Krik
 

 


                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                  

 

 

 

 

 

 


        

      

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

     

   

         

 

 

Dushan1 08012006 h8,Nasa deca na Tasosu8 oko198082 cln h8
 

 

 

 

 

 

 

 


                                            --------------------------------------

 

 

 

MATURA      

                                  

        

 

 


 

 

       

        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ----------------------------------------  

 

 

R L I C A

 

 

 


            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ------------------------------------------   

 

 

K O D  Z V U K A

 

                                                

                                                  Ovde ide Slavicin tekst

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

                                            --------------------------------------------

 

 

T R A G O V I  I  P U T O K A Z I

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DiM9a 10i112003 cln h8,Nase Godine 759 clnr h8,Priroda i Grad Kolaz12 A1 h8
 

 

 


                                          

 

 

 

 

                   Našim sinovima i unucima Dušanu i Milanu se posebno zahvaljujemo na učestvovanju u kreiranju sajta kroz svoje divne umetničke crteže koje su radili

                   u Ilustratoru i Fotoshopu i koje je njihov deka posle obradio u Fotoshopu i ugradio na jedan ili drugi način u naše sajtove.    Idejni tvorac ovog zapisa

                   bio je autorov otac Dimitrije koji se bavio fotografijom od 1920-tih godina prošlog veka i uveo svog sina u svet fotografije jedne daleke, a tako bolno

                   bliske 1958. godine.   Autor ovog sajta je tako nasledio veliki portfolio sa hiljadama fotografija kao jedinstvenu arhivu o ljudima i njihovoj interakciji sa

                   prirodom, prostorom i vremenom kada su njegov otac Dimitrije i majka Danica živeli i radili kao učitelji mnogih generacija djaka u ovom našem delu Evrope

                   na brdovitom Balkanu.                                                                                               

 


                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                  Dragi naši drugovi, drugarice, kumovi, prijatelji i rodjaci,  ako se niste umorili od ovog putovanja kroz vreme i prostor, i ako Vam ikada zatreba

                  Slavicino i Vladino društvo za ‘srce i dušu’, možete nastaviti naša druženja ako izaberete ove linkove ispod, koji ċe Vas odvesti na neke od naših

                  sajtova, umetničkih galerija i veliki broj albuma.   Nas zajednicki sajt COSLADASTAZA.ORG je otvoren za Vaše fotografije i priče iz naših

                  Sutomorskih, Kruševackih i Beogradskih godina, i samo nam ih šaljite (e-mail: vims@bigpond.com), pa ċe naš sajt rasti i bar za naše generacije

                  biti važniji od belosvetskih Fejsova i Flikera.                                                                                                                          Vlade, 1. maj 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                                                                      

                    

              

           

                                        

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                           © Dr. Vladimir D Ivanović, 2006 and 01/05/2010                                                       

                                            Sve fotografije, kreacije, radovi i logoi na ovom sajtu su copyrighted vlasništvo autora Dr.Vladimira D Ivanovića.