Album sa slikama iz Milanove i Dušanove škole i Ivine buduće škole, koje je deka obećao da će slikati za školski WEB sajt kada se vratimo sa puta --- DIM31072008

(C) Dr Vladimir D Ivanovic, 08/2008 // Web Gallery VIDIM created by Adobe Lightroom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Vladimir D Ivanovic